In een individueel coachingstraject werkt Commuscoop met u als arts aan onderdelen in uw werk waar u tegenaan loopt. Commuscoop zet de schijnwerpers vooral op de communicatie: met uw patiënten, met uw collega’s en/of met uw opleider (als u nog in opleiding bent). Het algemene doel is om uw werkplezier én de efficiëntie van uw gesprekken te verhogen. Coaching start met een vrijblijvend kennismakingsgesprek waarin doel en richting worden besproken en u beslist of u een tweede gesprek wilt. Uw werkgever kan Commuscoop ook inschakelen met een gerichte vraag.

Afhankelijk van uw vraag kan volstaan worden met één coachgesprek of kan gekozen worden voor meerdere gesprekken. Indien gewenst kan de coach ook een keer aanschuiven tijdens een spreekuur, zodat gerichte feedback gegeven kan worden aan de hand van uw persoonlijke vragen.

Doel van een individueel coachingstraject is reflectie, zelfinzicht, zoeken naar alternatieve communicatievormen en het herkennen van de eigen sterke en zwakke punten.

Bij coaching geven communicatiemodellen en -theorieën ondersteuning, bijvoorbeeld de theorie van geweldloze communicatie van Rosenberg en de theorie van kernkwaliteiten van Ofman. Coaching door Commuscoop sluit prima aan bij een werkomgeving waarin de patiënt/de mens centraal wordt gesteld: zogenaamde patiëntgerichte zorg of mensgerichte zorg.