commuscoop

Commuscoop

Uw instrument voor arts-patiënt communicatie
Home » Geen categorie » Eigen invulling of écht luisteren?

Eigen invulling of écht luisteren?

In de samenwerking tussen artsen (en overal elders….) loopt het wel eens spaak. Een meningsverschil, een aanvaring, een conflict. Het ontstaat zo maar van het ene op het andere moment, of het sluimert al een tijd en komt op een hoogtepunt door een willekeurige aanleiding.

Als docent in de huisartsopleiding en als coach bij Commuscoop word ik soms ingeroepen in deze situaties. Help, hoe komen we hier uit? Wat is er mis gegaan? Hoe kunnen we de samenwerking weer vlot trekken?

Wat echt heel verhelderend werkt, is het inzetten van geweldloze communicatie (van Marshall Rosenberg). Door als begeleider in het gesprek terug te geven wat de gevoelens en onderliggende behoeften zijn, kom ik steeds een hele laag dieper bij een conflict. Want wat dacht jij precies toen die ander dat deed of zei? Welke invulling gaf je daaraan? En wat was de intentie van die ander écht? Kun je dat horen?

Vaak blijkt dat twee collega’s die tegenover elkaar staan, veel gedachten over elkaar hebben die niet blijken te kloppen. We vullen veel in van wat we niet weten. Die ander zal wel dat bedoelen of die ander wil natuurlijk dat bereiken! We kijken vanuit ons eigen denkkader en projecteren dat op de ander. Omdat we zo boos of geraakt zijn, vragen we niet goed door wat die ander écht wil.

Geweldloze communicatie kan ik dan inzetten in de volgende stappen (bij elk van de betrokken personen):

  1. Wat is in vijf woorden (zo kort mogelijk) de aanleiding voor jouw boosheid of geraaktheid? Wat deed of zei de ander dat je zo boos maakte of raakte?
  2. Welke gevoelens had je bij die situatie?
  3. Welke behoeften liggen daaronder die niet vervuld zijn?
  4. Wat wil je de ander vragen om die behoeften van jou wél te vervullen?
  5. Kun je zo nodig een andere invulling bedenken samen, als de ander jouw vraag met ‘nee’ beantwoordt?

Het gaat immers niet om hóe je een behoefte invult, maar om dát je ‘m invult. Daarbij kun je je collega vragen je hierbij te helpen en samen zoeken naar de beste manier om zowel de behoeften van jou áls die van de ander te vervullen.