commuscoop

Commuscoop

Uw instrument voor arts-patiënt communicatie
Home » Trainingen

Trainingen

Op uitnodiging van een ziekenhuis, een huisartsenpraktijk of beroepsvereniging organiseert Commuscoop trainingen over communicatie en gespreksvoering met patiënten. Deze trainingen duren één of meer dagdelen.
De trainingen geven deelnemende artsen de mogelijkheid ervaringen uit te wisselen en te oefenen met lastige gesprekken. Theorie en praktijk wisselen elkaar af. De theorie gaat over de kunst van het gesprek voeren en de actieve rol van de arts in een consult. Het praktische deel sluit aan bij eigen ervaringen van de deelnemende artsen, bijvoorbeeld in de vorm van rollenspel met professionele acteurs.
Doelen zijn reflectie, ervaringen uitwisselen, nieuwe ideeën opdoen en vergroten van de theoretische kennis over medische gespreksvoering. Artsen brengen eigen situaties in een training in, krijgen de gelegenheid te oefenen met alternatieve gespreksmethoden, worden geïnspireerd door collega’s die het net even anders aanpakken, krijgen feedback op hun wijze van communiceren en verlaten de training met een koffertje met extra bagage als het gaat om communicatie met patiënten.

Vanuit het Erasmus Medisch Centrum wordt een training ‘omgaan met somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK)’ aangeboden. Commuscoop is hierbij één van de vaste trainers. Interesse? Neem contact op met Commuscoop!